Werkwijze

De kernelementen van onze werkwijze zijn:

  • Goede begeleiding
  • Hulp waar het echt nodig is
  • Bewaking
  • Tegen lage kosten

Goede begeleiding op locatie

Jales werkt met lokale begeleiders. Zij zijn goed bekend met de persoonlijke situatie van de gezinnen. Zij vervullen in het dagelijks leven een rol in maatschappelijk werk, gezondheidszorg of onderwijs. Het merendeel is verbonden aan een religieus orde. Het is voor Jales een betrouwbare en professionele partner waarvan de doelstellingen nauw verbonden zijn met die van Jales. Ieder land heeft ook een coördinator die de organisatie volgens de normen van Jales opzet en verzorgt. En net als de mensen die in Nederland voor Jales werken, doen ook onze lokale begeleiders hun werk Pro-Deo.

Hulp voor hen die het hard nodig hebben

Het werkterrein van onze begeleiders brengt hen in nauw contact met groepen in de samenleving die een hard bestaan hebben. Kinderen uit gezinnen die door Jales gesteund worden hebben het echt niet breed. Ze leven vaak van enkele euro’s per dag en zijn afhankelijk van seizoensarbeid. Naar school gaan is dan vrijwel onmogelijk. De begeleiders dragen kinderen voor aan Jales.

Bewaking

De schoolresultaten worden gecontroleerd door de plaatselijke coördinatoren. Jales bewaakt of dit correct gebeurd. Wanneer een kind niet naar school gaat wordt de ondersteuning (tijdelijk) gestopt. Voor Jales is deze bewaking van belang.
In de jaarlijkse nieuwsbrief wordt een overzicht gegevens welke resultaten worden bereikt.

Tegen lage kosten

Jales wil dat alle steun die u geeft ook daadwerkelijk naar het kind gaat dat u ondersteunt. Daarom werkt Jales uitsluitend met vrijwilligers. Zowel in Nederland als op lokatie wordt Pro-Deo gewerkt. Jales kiest bewust voor een sobere uitvoering van het werk, zodat de kosten laag blijven. Leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor het werk. Al veertig jaar houden wij ons onkosten percentage onder de 2%. Dit behoort tot de laagste in Nederland. Iets waar we erg trots op zijn.
Ook zoekt Jales bedrijven die Jales een goed hart toe dragen. Die bijvoorbeeld materialen ter beschikking te stellen of eveneens kostenloos hun diensten aan te bieden. Iets voor u?

Schuiven naar boven