Samenwerkingen

Samenwerkingen


Als reactie op de harde aanpak van straatmeisjes door de politie in de stad Davao, besloten drie vrouwen – zuster Cecilia Fonacier, Ruth Lehmann en Edith Ong Ante Casiple – in 1996 om zelf met de meisjes te gaan praten. Het bleek dat nog niemand op dat idee was gekomen. Ze kwamen erachter dat problemen thuis en het gevoel dat niemand zich om hen bekommerde de belangrijkste redenen waren voor meisjes om hun heil op straat te zoeken. Omdat er nauwelijks organisaties waren die zich het lot van deze meisjes aantrokken, richtten zij Tambayan op en kregen daarbij geldelijke steun van de Zusters van Barmhartigheid uit Nederland.

De aanpak die Tambayan ontwikkelde was gebaseerd op respect, openheid en vrijwilligheid. Tambayan bood de meisjes in hun inloophuis allereerst een luisterend oor, steun en advies en een veilige plek. Al gauw werd dat aanbod op verzoek van de meisjes uitgebreid met verschillende vormen van therapie en counseling, waardoor zij meer inzicht in hun eigen situatie kregen, en daarnaast ook met training en scholing, waardoor zij konden werken aan alternatieven voor een  leven op straat. Daarnaast mengde Tambayan zich aktief in de maatschappelijke discussie over de achtergestelde positie van kinderen en meisjes in het bijzonder.

In de afgelopen 25 jaar heeft Tambayan veel kinderen geholpen en hun aanpak is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Helaas zijn er nog veel kinderen die in armoede leven en verwaarloosd of misbruikt worden en alleen met hulp van anderen uit zo´n situatie kunnen geraken.
Sinds 2017 stelt Jales zo´n 80 kinderen en jongeren in de regio Davao in staat om naar school te kunnen gaan en een erkend diploma te halen. Dat vergroot de kans dat ze aan de armoede en de problemen ontsnappen enorm. En niet alleen voor zichzelf, maar waarschijnlijk ook voor de volgende generatie, want veel meisjes worden later ook moeder. Onderzoek heeft aangetoont dat een investering in onderwijs van met name meisjes uitzonderlijk effectief is, zelfs over meerdere generaties.

Door de begeleiding en coördinatie van Tambayan versterken de inspanningen van alle betrokkenen in dit project elkaar en dat verhoogt de slaagkans sterk. 

Glaidyl is een van de leerlingen in het Tambayan onderwijsproject. Ze is in 2018 geslaagd voor het eindexamen van de senior highschool.

Tijdens de door Tambayan georganiseerde evaluatiebijeenkomst met alle leerlingen en ouders/verzorgers aan het eind van het schooljaar vertelt ze hoe ze zichzelf heeft gemotiveerd. Ze heeft zich niets aangetrokken van negatieve opmerkingen van mensen die zeiden dat ze het examen niet zou halen. Ze bedankt iedereen die vertrouwen in haar heeft gehouden en haar bleef steunen. Ze is na de zomervakantie vol goede moed en motivatie aan haar vervolgstudie op het college begonnen.

In de loop van het schooljaar organiseert Tambayan ook bijeenkomsten voor de leerlingen en hun ouders over belangrijke onderwerpen als  kinderechten en gezondheid of over wat je moet doen en laten om in de grote stad niet in de problemen te raken (denk aan drugs en mensenhandel). Ook zijn er trainingssessies om hen ‘life skills’ te leren waardoor ze leren voor zichzelf te zorgen en steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen nemen. Op de foto hiernaast zie je Princess, een leerling uit de examenklas van de senior highschool: zij is lid is van een actiegroep voor kinderrechten en geeft daarover een presentatie aan medescholieren.

Tambayan organiseert ook voetbaltrainingen voor meisjes en jongens. Ze leren er discipline en doorzetten, samenwerken in een team en sportiviteit. Daarnaast is het ook nog eens gezond en beleven ze er veel plezier aan.
De trainingen zijn zo populair dat Tambayan inmiddels een eigen meisjesteam heeft: de Nakamata Kickers. Op de foto zie je Bonna (rechts) aan de bal. Zij heeft inmiddels de college-opleiding voor Ziekenhuis- en restaurant Management afgesloten.

Meer informatie kunt u vinden op de internetpagina van Tambayan: https://www.tambayancenter.com  
Klik op de zwarte navigatiebalk boven aan de pagina op ‘What we do‘ en dan rolt er een menu uit.
Klik op het onderste onderwerp: ´Current projects´ en kies ´Educational Support for Children etc.´

Schuiven naar boven