Privacy statement

Privacy Beleid

Privacy-statement Stichting Gezinsadoptie Jales
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Gezinsadoptie Jales
van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Stichting Gezinsadoptie Jales is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Stichting Gezinsadoptie Jales de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Stichting Gezinsadoptie Jales verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Stichting Gezinsadoptie Jales gevestigd, Slotlaan 80, 7006 HG Doetinchem.

Waarom verwerkt Stichting Gezinsadoptie Jales uw persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Stichting Gezinsadoptie Jales verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit voor het realiseren van doelstelling noodzakelijke is.De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Gezinsadoptie Jales:

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Gezinsadoptie Jales:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor relatiebeheer.

Hierbij houden wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van de Stichting Gezinsadoptie Jales kunt u een brief of mail sturen met dit verzoek, zie hiervoor contact op onze website www.jales.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Gezinsadoptie Jales gaat er vanuit dat u toestemming geeft tot het vastleggen van de door u verstrekte gegevens als u zich aanmeldt als donateur of vrijwilliger, of als u geld overmaakt op een van de rekeningen van Stichting Gezinsadoptie Jales.
Daarnaast is de Stichting Gezinsadoptie Jales verplicht verantwoording af te leggen over haar activiteiten. Gegevens die noodzakelijk zijn om aan deze plicht te kunnen voldoen worden door ons vastgelegd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Gezinsadoptie Jales heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig toegang, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Geen commercieel gebruik
Stichting Gezinsadoptie Jales zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Gezinsadoptie Jales bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met het bestuur van Stichting Gezinsadoptie Jales via de contactgegevens die u op onze website www.jales.nl kunt vinden.

Schuiven naar boven