Belastingvoordeel en giften

Belastingvoordeel

Slim schenken door gebruik te maken van fiscale aftrekmogelijkheden die de overheid u biedt. Dat kan voor u en voor Jales voordelig uitpakken.

Jales is door de overheid aangemerkt als een “instelling die het algemeen nut beogen” (ANBI). Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar voor de belasting. Er zijn twee regelingen, één voor gewone giften en één voor periodieke giften in geld.

Meer informatie over schenken en de belasting vindt u op de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook controleren of Jales de ANBI status bezit.

Gift

Jales voldoet aan de ANBI status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.  Wat is een periodieke git?De belastingdienst accepteert een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften nietWant voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Periodiek geven?Wilt u een periodiekgift doen, neem dan contact op met onze secretaris, via info@jales.nl, wij helpen u dan verder, of kijk op onze website of die van de belastingdienst voor meer informatie

Schuiven naar boven