Brazilië

BRAZILIË

Brazilië is het enige Portugees sprekende land in Latijns- Amerika, waar maar liefst 74% van de bevolking Rooms-Katholiek is. Brazilië is bekend vanwege het enorme regenwoud, de inheemse bevolking en het jaarlijkse carnaval. Het toerisme is goed voor de economie van het land, echter leven veel Brazilianen in de favela’s, de zogenaamde krottenwijken. Hier worden huizen gemaakt uit golfplaten en ander restmateriaal. De armoede in deze favela’s is groot.

De favela’s zijn ontstaan door de enorme bevolkingsgroei. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad. Door een gebrek aan werk, geld en huisvesting, ontstonden de enorme favela’s. De meeste favela’s bevinden zich in de miljoenensteden Sao Paulo en Rio de Janeiro. De kinderen die in deze wijken wonen zijn vaak niet geschoold en moeten werken om het financieel te kunnen redden. Wij willen deze kinderen, die in moeilijke omstandigheden opgroeien, de mogelijkheid geven om wel naar school te kunnen gaan en zo een betere toekomst te kunnen opbouwen. Daarom ondersteunen wij onderwijsprojecten in Brazilië. Meer informatie over de specifieke projecten volgt nog.

Bronnen:

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/136474-favelas-de-krottenwijken-van-brazilie.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB

Schuiven naar boven