ons team

ONS TEAM

Cor SOnnemans
-Voorzitter-

Cor Sonnemans is sinds 2015 voorzitter van het bestuur van Jales. Cor is al sinds 1989 werkzaam in het onderwijs als docent levensbeschouwing en maatschappijleer. Begonnen aan het Blariacum College in Venlo-Blerick en nu aan het Raayland College in Venray. Sinds 2016 is hij permanent diaken binnen de katholieke kerk. Als zodanig is hij diaken werkzaam binnen de clusterfederatie Venlo. In het kader van de maatschappelijke stage is hij 3 keer met leerlingen vanhet Raayland College op reis geweest naar ontwikkelingslanden. In 2008 naar Brazilië, in 2010 naar China en in 2013 naar Ghana.

Otto Sechterberger
-Secretaris-

Ik ben Otto Sechterberger, geboren : 1949, woonachtig te Doetinchem, Sedert 2011 ben ik secretaris van de stichting Jales. Als donateur ben ik al meer als 40 jaar bekend met Jales. Stichting Jales spreekt mij vooral aan omdat het gedoneerde geld geheel ten goede komt aan arme kinderen in de Filipijnen en Brazilië, zodat de kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. In maart 2014 heb ik de Filipijnen bezocht, kennisgemaakt met de coördinator en andere mediators(vrijwilligers). Vele projecten bezocht en gesproken met vele kinderen en ouders, die we ondersteunen. Dit bezoek was zeer waardevol. In de volgende jaren heeft de stichting de werkwijze veranderd. In plaats van gezinnen, zijn we kinderen gaan ondersteunen, door middel van een studietoelage. Dit is beter controleerbaar, zodat het gedoneerde geld op de goede plaats terechtkomt, nl. bij de kinderen ,die het echt nodig hebben. Ik hoop in de nabije toekomst mijn secretariaatswerkzaamheden te kunnen voortzetten en U, als donateur, van dienst te zijn.

CHRIS MICHELS
-PENNINGMEESTER-

Via mijn schoonouders heb ik Jales leren kunnen. Mijn vrouw en ik zijn al sinds 1990 donateur van Jales. Tijdens de bijeenkomst in 2016 van Jales werd er gevraagd of er mensen waren die affiniteit met ICT en met het beheren van websites hebben. Hiervoor heb ik mij toen aangemeld. Ik ben werkzaam als consultant, gericht op het ondersteunen van bedrijven en organisaties met informatiseringsprocessen. Vanaf dat moment ondersteun ik Jales op dit gebied. In mei 2017 ben ik toegetreden als bestuurslid. Het mooie van Jales vind ik dat de projecten erop gericht zijn om de eigen mogelijkheden van mensen te versterken. Verder vind ik het belangrijk dat er nauwelijks kosten worden gemaakt zodat alle middelen daar terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn. 

Anna-Lea van Ooijen -Pr/Communicatie-

Mijn naam is Anna-Lea van Ooijen en ik ben 23 jaar oud. Ik studeer culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en ben dit jaar begonnen aan mijn master. Voor mijn bachelor heb ik meer dan een jaar in de Filipijnen gewoond. Hier werd ik niet alleen verliefd op het land, maar ook op de mensen en leefde erg mee met de omstandigheden waarin sommige mensen daar leven. Ik wil graag zij die het moeilijk hebben hoop geven en verandering teweeg brengen in het leven van deze mensen. Vandaar dat ik bij Jales terecht ben gekomen. Met idealisme, hoop en positiviteit hoop ik dat deze wereld een mooiere plek wordt” 

Schuiven naar boven