ons team

Ons Team

Chris Michels
-Voorzitter/Penningmeester-

Via mijn schoonouders heb ik Jales leren kunnen. Mijn vrouw en ik zijn al sinds 1990 donateur van Jales. Tijdens de bijeenkomst in 2016 van Jales werd er gevraagd of er mensen waren die affiniteit met ICT en met het beheren van websites hebben. Hiervoor heb ik mij toen aangemeld. Ik ben werkzaam als consultant, gericht op het ondersteunen van bedrijven en organisaties met informatiseringsprocessen. Vanaf dat moment ondersteun ik Jales op dit gebied. In mei 2017 ben ik toegetreden als bestuurslid. Het mooie van Jales vind ik dat de projecten erop gericht zijn om de eigen mogelijkheden van mensen te versterken. Verder vind ik het belangrijk dat er nauwelijks kosten worden gemaakt zodat alle middelen daar terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn.

Otto Sechterberger
-Secretaris-

Ik ben Otto Sechterberger, geboren in 1949 en woonachtig te Doetinchem. In mijn werkzame leven
was ik huisarts. Sedert 2011 ben ik secretaris van de stichting Jales. Als donateur ben ik al meer als 40 jaar bekend met Jales. Jales spreekt mij vooral aan omdat het gedoneerde geld geheel ten goede komt aan kansarme kinderen in de Filipijnen en Brazilië, zodat zij de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. In 2014 heb ik een flink aantal projecten van Jales in de Filipijnen bezocht en kennisgemaakt met lokale coördinatoren en gesproken met veel kinderen en ouders. Dit bezoek was zeer waardevol. Kort daarna heeft Jales haar werkwijze aangepast: in plaats van gezinnen, ondersteunen we nu kinderen door middel van een studietoelage. Hierdoor is het beter controleerbaar dat het gedoneerde geld terechtkomt bij de kinderen die het echt nodig hebben. Ik hoop in de nabije toekomst mijn secretariaatswerkzaamheden te kunnen voortzetten en U als donateur van dienst te zijn.

Nicole Dassen
-Bestuurslid-

Ik ben Nicole Dassen en sinds 2o23 bestuurslid van Stichting Jales. Ik werk als adviseur bedrijfsvoering bij een jeugdzorgorganisatie in Amsterdam. Via Chris Michels heb ik gehoord over het bestaan van stichting Jales. Ik vind het belangrijk dat kinderen opgroeien in een zo veilig mogelijke omgeving en daarmee een zo goed mogelijke toekomst hebben. Onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van. Dat is dan ook de reden waarom ik enthousiast ben over stichting Jales. De bijdrage die het levert aan scholing voor de kinderen in de Filippijn en Brazilië zal de kinderen helpen bij een betere toekomst en hun dromen kansen te geven. Het is fijn om niet alleen via mijn werk in Amsterdam een bijdrage te leveren aan kinderen in Nederland maar ook via deze stichting aan kinderen in landen waar onderwijs niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland.

HENK ANKONÉ
-Projectcoördinator-

Mijn naam is Henk Ankoné. Zo´n 45 jaar geleden deed ik veldwerk in de Filipijnen voor mijn studie Aardrijkskunde. Sindsdien ging ik met enige regelmaat terug en omdat mijn echtgenote Filipijnse is, verblijven we daar sinds 2012 een deel van het jaar. Daardoor kan ik gemakkelijk de projecten van Jales bezoeken om namens u te kijken of alles daar naar wens gaat. Mijn werkervaring als leraar en onderwijskundige komt mij daarbij goed van pas.
Tijdens werkbezoeken praat ik altijd ook met de kinderen. Vaak vertellen ze mij dan over hun toekomstplannen en hun dromen en het geeft mij een enorme voldoening om daaraan een klein beetje te kunnen bijdragen.

 

Schuiven naar boven