Werkgebied

115 miljoen kinderen gaan niet naar school, terwijl één op de vier volwassenen in ontwikkelingslanden (872 miljoen mensen) analfabeet is (www.unfpa.org). Je hoort vaak ‘het is een druppel op een gloeiende plaat’. Jales wil graag de druppel op de gloeiende plaat zijn, want ieder geholpen kind is er één! Iedere stap vooruit is vooruitgang.

Het werk van Jales strekt zich uit over twee gebieden: Brazilië en de Filipijnen. Momenteel concentreert het werk zich op de Filipijnen waar circa 90% van onze gezinnen woon en 10% in Brazilië.

Recent zijn wij projecten gaan ondersteunen in o.a. Zambia. Daarnaast ondersteund Jales projecten van de stichting Kapatiran in de Fillipijnen.  Jales heeft in het verleden ondersteuning verleent in India en oorspronkelijk ook in voormalig Belgisch Congo.

Jales helpt daar waar de de steun het hardst nodig is. We helpen gezinnen in de sloppenwijken van de grote steden. Bijvoorbeeld in Manilla en Marikina, waar de kloof tussen rijk en arm groot is. Een stad waar billboards liposucties aanprijzen, maar waar mensen ook vuilnisbelten afzoeken om wat geld te verdienen. Jales helpt ook op het platteland, waar de mensen afhankelijk zijn van schaarse seizoensarbeid en waar oogsten vernietigd worden door tropische stormen. Onze lokale begeleiders kijken waar de nood hoog is en adviseren ons welke gezinnen hard aan hulp toe zijn. Jales gaat dan op zoek naar donateurs die kunnen helpen.

Schuiven naar boven