Over Jales

DOEL VAN JALES

Kort maar krachtig staat Jales voor:

  • Helpen in moeilijke omstandigheden
  • Investeren in onderwijs
  • 100% donatie

Helpen in moeilijke omstandigheden

Jales zet zich in voor kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden een toekomst proberen op te bouwen. Gezinnen die in armoede leven zitten vaak vast in een vicieuze cirkel. Ouders zijn gedwongen om hun kinderen geld te laten verdienen om het gezin te helpen overleven. Deze kinderen krijgen daardoor onvoldoende opleiding. Door de gebrekkige opleiding zal hun leven ook weer in het teken van armoede staan. Door lokaal hulp te bieden bij onderwijs willen wij deze situatie doorbreken.

Investeren in onderwijs

Jales richt zich daarom specifiek op onderwijs. Onderwijs is een duurzame investering die op vele vlakken zijn effect heeft. Een betere opleiding biedt hen een goede start in de samenleving, wat resulteert in een betere inkomenssituatie voor het gezin en meer kansen voor hun broertjes en zusjes. Indirect stimuleert het de welvaart in het algemeen. Een beter opgeleide bevolking versterkt een samenleving en staat sterker in de wereldeconomie. En nog belangrijker, mensen staan met meer zelfvertrouwen in het leven en ontwikkelen zich als individu. En juist die persoonlijke ontwikkeling vinden wij het mooiste resultaat dat je als donateur kan bereiken.

100% donatie

Jales is ook graag zuinig! Als organisatie stellen wij dat uw steun volledig naar het doel gaat waar u het voor heeft bestemd. Dit kunnen wij bereiken door onze kosten tot een minimum te beperken. En wij durven best te zeggen: dat gaat ons prima af! De geringe kosten die wij maken worden betaald uit rente op vooruitbetaalde donaties.

Schuiven naar boven