Bestuur

Het team van Jales

  • Chris Michels – voorzitter
  • Otto Sechterberger – secretaris
  • Chris Michels – penningmeester
  • Katherine Zwaanswijk – bestuurslid
  • Henk Ankoné – bestuurslid

Jarenlang is Theo Schoffelmeer, oprichter in 1968, bijgestaan door enkele vrienden, de drijvende kracht geweest achter Jales. De stichting was alles voor hem en hij heeft naast veel uren, hart en ziel in het werk gelegd.

In 1998 ging het niet goed met zijn gezondheid en zocht hij naar opvolging. Marcel van Houtert, Andre Bos, en Edwin Rontberg zijn met veel goede zin toegetreden tot het bestuur met Marcel als voorzitter. Jeanette Rontberg is sinds die tijd een vaste kracht in het team. In 2005 is Sylvia Mosk de betrouwbare rechterhand geworden van Andre Bos, onze penningmeester.

In 2006 is het team versterkt met Jan Rozendaal en Peter Willemse. Peter is toen onze nieuwe voorzitter geworden. Een aantal jaar later zijn Otto Sechterberger en Jos Breuer als bestuurslid toegetreden. In 2012 heeft Peter Willemse het voorzitterschap overgedragen aan Els Schoof.

Op 1 januari 2014 heeft Andre Bos afscheid van het bestuur genomen, na jarenlang onze financiële steun en toeverlaat te zijn geweest. Bart Moman heeft zijn rol overnemen. genomen.

In het voorjaar van 2015 is Cor Sonnemans de voorzitter van de stichting geworden.

In oktober 2015 hebben Marcel van Houtert en Edwin Rontberg na 16 dienstjaren afscheid genomen van hun bestuursfunctie van Jales. een goed bestuur achterlatend.

In september 2016 heeft Jos Breuer afscheid genomen van Jales en sinds mei 2017 is Chris Michels toegetreden tot het bestuur.

In november 2017 is Henk Ankoné voormalig bestuurslid van de stichting Kapatiran toegetreden tot het bestuur van Jales.

Beloningsbeleid

Jales bestuursleden en vrijwillig(st)ers werken Pro Deo. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kantoorkosten kunnen in beperkte mate worden gedeclareerd. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten een tegemoetkoming te doen in de kosten gerelateerd aan activiteiten voor de stichting.

 

Schuiven naar boven