Belastingvoordeel en giften

Slim schenken door gebruik te maken van fiscale aftrekmogelijkheden die de overheid u biedt. Dat kan voor u en voor Jales voordelig uitpakken.

Jales is door de overheid aangemerkt als een “instelling die het algemeen nut beogen” (ANBI). Giften aan ANBI-instellingen zijn aftrekbaar voor de belasting. Er zijn twee regelingen, één voor gewone giften en één voor periodieke giften. Voor meer informatie over giften verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Meer informatie

Meer informatie over schenken en de belasting vindt u op de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook controleren of Jales de ANBI status bezit.

Schuiven naar boven